Veelgestelde vragen

ALGEMEEN

_____________________________________________________________________________________


Hoe schrijf ik mij in bij TWZ?

 

Er zijn verschillende manieren waarop je jezelf kan inschrijven bij TWZ, namelijk:

 • via het digitale inschrijfformulier op de website
 • bij de TWZ balie in de mediatheek van HZ University of Applied Sciences
 • bij het hoofdkantoor van TWZ (Edisonweg 51a) in Vlissingen
 • op afspraak op de University College Roosevelt
 • op afspraak op Scalda/Technum


Welke informatie heeft TWZ van mij nodig bij het inschrijven?

 

Bij het inschrijven zijn alleen je contactgegevens van belang, dus je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.


Als ik mij ingeschreven heb via de website, heeft TWZ dan voldoende gegevens van mij om mij uit te kunnen betalen?

 

Nee, inschrijven via de website is hiervoor niet voldoende. Met het inschrijven via de website geef je aan dat je interesse hebt in de dienstverlening van TWZ en dat je graag benaderd wilt worden voor vacatures. Indien je je in wilt schrijven omdat je via TWZ uitbetaald krijgt, dien je meerdere formulieren in te vullen en hebben we een kopie nodig van een geldig identiteitsbewijs.


Is TWZ alleen voor pas afgestudeerde studenten van HZ University of Applied Sciences?

 

Nee, TWZ is niet alleen voor pas afgestudeerde studenten van HZ University of Applied Sciences. Iedereen kan zich aanmelden bij TWZ; (pas afgestudeerde) studenten van andere hogescholen of universiteiten, deeltijdstudenten, mensen met al enige jaren werkervaring, etc. We plaatsen ook kandidaten met 25 jaar werkervaring.


Als ik ingeschreven sta, kan ik dan gelijk aan de slag?

 

Nee, je kan na inschrijving niet meteen aan de slag. Zodra jij je hebt ingeschreven bij TWZ word je op de hoogte gehouden van banen waar jij naar op zoek bent, dit kan om een vaste baan gaan maar ook om een bijbaan. Pas wanneer jij interesse hebt voor een bepaalde vacature gaan we hier mee aan de slag.


Hoe word ik op de hoogte gehouden van de TWZ (bij)banen?

 

Bij het inschrijven laat je een e-mailadres en telefoonnummer achter. Informatie over de laatste (bij)banen wordt naar je gemaild  of je ontvangt hierover een telefoontje van de desbetreffende intermediair. Daarnaast kan je zelf de website in de gaten houden, hier worden alle vacatures op vermeld. Indien je interesse hebt voor een vacature kun je zelf contact opnemen met TWZ. Voor studenten is er ook nog de TWZ twitter waarop de recentste klussen worden getweet. Tevens wordt al het TWZ nieuws, inclusief vacatures, onder de aandacht gebracht via onze Facebook pagina.


Ben ik verplicht iedere baan aan te nemen die TWZ mij aanbiedt?

 

Nee, je bent niet verplicht iedere baan aan te nemen die je aangeboden wordt. De keuze is aan jou of je de baan wel of niet ziet zitten. Wanneer je een baan niet ziet zitten zoeken wij voor je verder.


Wat gebeurt er als ik interesse heb in een door TWZ aangeboden vacature?

 

Laat de desbetreffende intermediair weten dat jij interesse hebt in de aangeboden vacature. Deze zal je vragen een recent CV met daarbij een sollicitatiebrief voor de desbetreffende vacature te sturen. Na jouw sollicitatie beoordeeld te hebben, en een intake gesprek met jou gevoerd te hebben, zal de intermediair jouw sollicitatie daarna eventueel aanbieden bij het bedrijf dat de vacature heeft uitgezet. Hopelijk mag je daar dan op sollicitatiegesprek komen.


Welke informatie heeft TWZ van mij nodig wanneer ik daadwerkelijk voor TWZ word ingezet?

 

Naar aanleiding van je inschrijving beschikt TWZ al over jouw contactgegevens en ter voorbereiding van de sollicitatie heb jij je CV al gemaild. Daarnaast is er nog een aantal zaken nodig:

 • een origineel kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
 • bankgegevens
 • loonbelastingverklaring (voor studenten)
 • indien van toepassing een tewerkstellingsvergunning


Hoe schrijf ik mijzelf weer uit bij TWZ?

 

Wanneer jij niet meer benaderd wilt worden door TWZ, dan kun je dit telefonisch of per mail doorgeven. Zodra jij je hebt uitgeschreven ontvang je geen vacatures meer.


URENDECLARATIE EN SALARIS

_____________________________________________________________________________________


Hoe hoog is het minimumloon?

 

Met ingang van 1 januari 2017 is het minimumloon van iemand van 23 jaar of ouder bij een 40-urige werkweek

€ 1.551,60 per maand, dat is € 358,05 per week, € 76.61 per dag en € 8,96 per uur.

 

bron: Rijksoverheid


Wat ga ik verdienen als ik via TWZ aan de slag ga?

 

Wat je gaat verdienen als jij gaat werken voor TWZ is afhankelijk van je leeftijd, ervaring en van wat er afgesproken is tussen de opdrachtgever, jou en TWZ. Hierbij maakt TWZ gebruik van het loonverhoudingsvoorschrift. Dit houdt in dat jouw loon gelijk is aan het loon dat wordt toegekend aan werknemers, werkzaam in een gelijke functie in dienst van de inlener. Voordat je daadwerkelijk begint met je werkzaamheden is je loon vastgesteld en ben jij op de hoogte van wat je gaat verdienen.


Waar kan ik een formulier urendeclaratie van TWZ vinden?

 

Een declaratie kan je online indienen via de TWZ Portal


Op welke wijze moet ik mijn urendeclaratie invullen?

 

Op de achterkant van de urendeclaratie staat een uitleg over wat waar ingevuld moet worden. 


Hoe weet ik wie mijn urendeclaratie moet ondertekenen?

 

Wie jouw urendeclaratie moet ondertekenen wordt automatisch geregeld, zodra jij aan de slag gaat voor TWZ. Je dient je declaratie digitaal in via de portal en de opdrachtgever ontvangt dan automatisch jouw declaratie ter goedkeuring.


Wat is mijn personeelsnummer?

 

Jouw personeelsnummer kun je vinden op je salarisstrook, in de rechterbovenhoek achter 'reg.nr.'.


Wanneer moet ik mijn urendeclaratie inleveren?

 

Als je via de portal je urendeclaratie invoert en de de uren worden door de opdrachtgever goedgekeurd, zal je de week erna uitbetaald worden.


Op welke wijze kan ik mijn urendeclaratie bij TWZ inleveren?

 

Je kan jouw urendeclaratie faxen, inscannen en mailen, inleveren bij de balie van HZ University of Applied Sciences of per post versturen naar het kantoor van TWZ.


Wanneer wordt mijn salaris door TWZ uitbetaald?

 

Jouw salaris wordt uiterlijk de laatste dag van de betreffende maand overgemaakt naar het bankrekeningnummer dat je bij TWZ hebt opgegeven.


Krijg ik een loonstrookje van de gewerkte uren bij TWZ?

 

Ja, je ontvangt elke maand bij de uitbetaling van je salaris een digitale loonstrook op het emailadres dat je bij ons hebt opgegeven.


Betaal ik mee aan de dienstverlening van TWZ?

 

Nee, als werknemer betaal je niet mee aan de dienstverlening van TWZ. Het enige wat van jouw bruto salaris afgehouden wordt zijn de wettelijke belastingen en sociale lasten die iedereen in Nederland moet betalen.


Heb ik recht op vakantietoeslag?

 

Ja, je bouwt 8% over je verdiende loon aan vakantietoeslag op. Dit bedrag wordt jaarlijks in mei uitgekeerd of wanneer je uit dienst treedt.


Bouw ik vakantiedagen op?

 

Ja, je bouwt vakantiedagen op over het aantal uur dat je hebt gewerkt. Op je salarisstrookje wordt aangegeven hoeveel vakantie-uren je hebt opgebouwd. Deze kan je opnemen indien je een vrije dag wilt. Wanneer je uit dienst treedt en je hebt vakantie-uren over, dan krijg je deze opgebouwde vakantie-uren uitbetaald.


Heb ik recht op reiskostenvergoeding?

 

Je hebt alleen recht op reiskostenvergoeding indien dit vantevoren door de desbetreffende intermediair is afgesproken met de opdrachtgever en dit is opgenomen in je contract. Let op: indien je reiskosten hebt gemaakt met het openbaar vervoer en afgesproken is dat deze worden vergoed, bewaar dan je kaartjes goed en lever deze in samen met je urendeclaratie. Bij het gebruik van je OV-chipkaart dien je je transactieoverzicht samen met je urendeclaratie in te leveren, zie Reiskosten declareren met OV Chip.


Krijg ik een jaaropgave van TWZ?

 

Ja, in het begin van het nieuwe jaar ontvang je automatisch je jaaropgave digitaal op het emailadres waar je ook je salarisstrookjes op ontvangt. 


ZIEKTEVERZUIM

_____________________________________________________________________________________


Wat moet ik doen als ik ziek ben?

 

Wanneer je ziek bent meld je je persoonlijk telefonisch tussen 08:30 uur en 09:30 uur 's ochtends bij de verantwoordelijke intermediair of de administratief medewerker af. Indien je bij een vaste opdrachtgever werkt, meld je je daar ook persoonlijk telefonisch ziek vóór 9.30 uur 's morgens.

Wanneer je ziek naar huis gaat dien je dit zo snel mogelijk aan de verantwoordelijke intermediair of administratief medewerker door te geven.


Krijg ik de uren dat ik ziek ben uitbetaald?

 

De regels van uitbetaling zijn vastgelegd in de CAO van de NBBU. Zie hiervoor artikel 25.


Hoe meld ik me weer beter?

 

Indien je weer beter bent en weer kunt gaan werken, meld je dit zo snel mogelijk aan de verantwoordelijke intermediair of de administratief medewerker.


STUDENTEN BIJBANEN

_____________________________________________________________________________________


Wat kost het om studenten in te huren?

 

Bij de bepaling van het tarief houdt TWZ rekening met het loonverhoudingsvoorschrift. Dit houdt in dat het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht gelijk zijn aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan werknemers, werkzaam in gelijke functies in dienst van de inlener. Valt uw organisatie niet onder een cao of is een inschaling niet mogelijk? Dan worden het loon en de vergoedingen vastgesteld in onderling overleg. Hierbij is de leidraad het opleidingsniveau en de werkervaring van de uitzendkracht en de verantwoordelijkheden en benodigde capaciteiten voor de nieuwe functie.

 

Neem voor een passende offerte contact op met één van onze medewerkers.


Voor wat voor werkzaamheden kunnen studenten ingehuurd worden?

 

Studenten kunnen allerlei werkzaamheden oppakken. Van administratief tot het afnemen van enquêtes, van promotie tot studentchauffeur.


Hoe is de betaling van de opdrachtgever aan de student geregeld?

 

De studenten houden via een urendeclaratieformulier de gewerkte uren bij. De opdrachtgever tekent dit formulier ter bevestiging. De student krijgt aan de hand daarvan zijn of haar gewerkte uren en eventuele onkostenvergoedingen uitbetaald. TWZ factureert de kosten weer naar het bedrijf. In overleg kan hierbij rekening gehouden worden met uw specifieke wensen inzake facturatie.


Wat mag ik als student bijverdienen met het oog op studiefinanciering?

 

In 2015 mogen studenten per jaar € € 13.856,11  aan verzamelinkomen hebben. Zolang je met je bijverdiensten onder die bijverdiengrens blijft is er niets aan de hand.


Wat verdien ik als student als ik werk via TWZ?

 

Wat je gaat verdienen als jij gaat werken voor TWZ is afhankelijk van je leeftijd, ervaring en van wat er afgesproken is tussen de opdrachtgever, jou en TWZ. Hierbij maakt TWZ gebruik van het loonverhoudingsvoorschrift. Dit houdt in dat jouw loon en vergoedingen gelijk zijn aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan werknemers, werkzaam in een gelijke functie in dienst van de inlever. Voordat je daadwerkelijk begint met je werkzaamheden is je loon vastgesteld en ben jij op de hoogte van wat je gaat verdienen.


Kan ik eventueel teveel betaalde loonbelasting terugvragen?

 

Ja dat kan. TWZ draagt belasting af over jouw salaris. Wanneer er teveel belasting ingehouden is, kan je dit door middel van belastingaangifte terugvragen bij de belastingdienst, Hiervoor heb je je jaaropgave nodig die je in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar toegestuurd krijgt.


WERKGEVERS

_____________________________________________________________________________________


Hoe kan ik de vrijwaringsregeling van de inlenersaansprakelijkheid toepassen?

 

U krijgt volledige vrijwaring als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 • De uitzendonderneming waarmee u samenwerkt staat in het register van de SNA.     
 • U stort 25% van het factuurbedrag inclusief omzetbelasting op de g-rekening van deze uitzendonderneming. Bij verlegging van de omzetbelasting is dit 20% van het factuurbedrag.
 • U hebt een factuur van de uitzendonderneming die voldoet aan de eisen van de Wet op de omzetbelasting. Bovendien staat op de factuur: het nummer of het kenmerk van de overeenkomst, het tijdvak of de tijdvakken en de omschrijving of het kenmerk van het werk  
 • Als u betaalt, vermeldt u het factuurnummer en eventuele andere identificatiegegevens van de factuur.
 • Uw administratie geeft direct inzicht in de gegevens van de inlening, de manurenadministratie (voor het vaststellen van de omvang van uw aansprakelijkheid) en de betalingen.
 • U kunt de identiteit van de ingeleende werknemer aantonen.
 • U kunt als dat van toepassing is, aantonen dat de ingeleende werknemer een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning heeft.

TWZ is ingeschreven in het register van de SNA en beschikt over de benodigde g-rekening. Mocht u zich dus willen beschermen tegen een eventuele inlenersaansprakelijk, dan is dit mogelijk en verlenen wij graag onze medewerking hiervoor.


Wat is de afstudeerlunch?

 

TWZ organiseert elk jaar een afstudeerlunch om bedrijven in contact te brengen met de techneuten van de toekomst. Er worden door bedrijven tijdens een informele lunch persoonlijke gesprekken gevoerd met afstuderende studenten van de opleiding Engineering (Werktuigbouwkunde & Elektrotechniek) en Energie- & Procestechnologie(voorheen Algemene Operationele Technologie)


Wat houdt de projectmedewerker in?

 

De projectmedewerker is een afgestudeerde kandidaat die maximaal een half jaar geleden zijn of haar HBO diploma heeft behaald en graag aan de slag wil op de arbeidsmarkt. De projectmedewerker is ideaal inzetbaar voor tijdelijke werkzaamheden binnen een organisatie. Bijkomend voordeel is dat TWZ de werkgeversrisico’s en lasten voor haar rekening neemt. Voor de projectmedewerker zelf biedt dit een mooie kans om relevante werkervaring op te doen in zijn of haar vakgebied.


Wat is de studentchauffeur?

 

Wij beschikken over een ruime database aan studentchauffeurs, die op afroep beschikbaar zijn. U zit niet aan een contract vast, dus alleen een chauffeur als u die nodig heeft. Onze studenten zijn representatief, hebben ervaring en krijgen een uitgebreide voorlichting in servicegerichtheid. Terwijl u op de achterbank gewoon u werk kunt doen, wordt u veilig en comfortabel naar de plek van bestemming gereden.


Hoe zet ik een computerstudent in?

 

Wanneer u als bedrijf of particulier problemen heeft met uw computer, kunt u via TWZ een computerstudent inhuren om uw probleem te komen verhelpen. Hierbij kan gedacht worden aan het opmaken van Social Media profielen, up-to-date houden van uw website, aansluiten van een modem, installeren van nieuwe software en overige veel voorkomende computerproblemen. Dit zijn meestal studenten van de HZ die daar een ICT opleiding volgen.


Wat is een RI&E?

 

Een RI&E is een risico inventarisatie en –evaluatie waarmee alle mogelijke risico’s op de werkvloer in kaart kunnen worden gebracht. Sinds 1 januari 1994 is een RI&E een verplichting voor werkgevers. TWZ dient dan
ook van elke inlener over een RI&E te beschikken.

_____________________________________________________________________________________


Heb jij een vraag die er niet bijstaat?

 

Neem dan contact op met een van onze medewerkers. Zij geven je dan een zo duidelijk en volledig mogelijk antwoord op je vraag!