Privacy

Privacyverklaring

 

Als u besluit uw gegevens via de website bij The Work Zone B.V. bekend te maken, geeft u daarmee The Work Zone B.V. uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van werk.

 

The Work Zone B.V. zal vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en ze alleen ter beschikking stellen aan een derde teneinde werk voor u te vinden